Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na wynajem powierzchni 9,2 m2 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ortopedyczno-medycznego, sprzedaży środków pomocniczych, higienicznych i innych.

Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr postępowania SGT.3331-2/20

Ogłoszenie nr 510103991-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-postepowania-sgt3331-220.html

Więcej...

Ogłoszenie nr 536523-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii...

Więcej na:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2020/ogloszenie-nr-536523-n-2020-z-dnia-2020-05-04-r.html

Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym:

wynajem powierzchni do 50,00 m2 pod reklamę przy ogrodzeniu SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach od strony ulicy Utrata"

Więcej...