Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-1/2019. Nazwa zadania: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2019/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html

Wróć