Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy - Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (dieta ogólna i cukrzycowa) pacjentom Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2021/przygotowywanie-i-dostarczanie-posilkow-dieta-ogolna-i-cukrzycowa-pacjentom-oddzialu-rehabilitacyjnego-i-oddzialu-rehabilitacji-neurologicznej-sp-zoz-osrodka-rehabilitacji-w-suwalkach.html

Wróć