Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych poprzez modernizację pracowni zabiegowych, poprawę ciągów komunikacyjnych, sanitariatów parteru w Pawilonie I SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wróć