Dostawa sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w ramach realizowanego projektu pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wróć