Światowy dzień zdrowia

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 jest :

 

Our planet, our health - Nasza planeta, nasze zdrowie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-kutno/swiatowy-dzien-zdrowia-2022
Materiały: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022#

Więcej...

Dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach została podpisana umowa dotacji o dofinansowanie zadania pn.  „Zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w  wysokości  15 000 zł.

Umowę z SP ZOZ Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach reprezentowanym przez Panią Dyrektor Irenę Łukaszuk  podpisali Starosta  Suwalski Pan Witold Kowalewski  i Wicestarosta Artur Łuniewski.  Otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego  umożliwi zakup profesjonalnego urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji, niezbędnego do funkcjonowania Zakładu i udzielania świadczeń zdrowotnych  w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego  w  związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii wywołanej zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.

Więcej...

Informujemy, iż SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uruchomił Rehabilitację „po COVID-19”.

Niezbędne dokumenty do przyjęcia to:

 

   Leczenie stacjonarne na oddziale:

 

- Skierowanie do Oddziału Rehabilitacyjnego wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę.

-badania diagnostyczne zlecone przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę:

* badanie RTG/MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

*aktualne badanie morfologia, OB, CRP.

* aktualne EKG

* dokumentacja dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych (potwierdzenie dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego )

 

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 87 563 05 22 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

  Leczenie ambulatoryjne:

 

- Skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę

 

Rejestracja pod numerem telefonu: 87 563 28 82 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zabiegi odbywają się 3 razy w tygodniu do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

Więcej...

31 maja 2021r. Światowy Dzień Bez Tytoniu

Co roku, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Kampania ma na celu szerzenie świadomości na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i jego negatywnego wpływu na zdrowie, a także wykorzystywania przemysłu nikotynowego, który jest skierowany w szczególności do młodzieży. Ma również na celu ograniczenie chorób i zgonów spowodowanych paleniem.

 

Motywem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu na rok 2021 jest

Zobowiązanie się do rzucenia palenia”.

 

 

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19

 

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

Materiały

Informacja medialna - Światowy Dzień Bez Tytoniu 2021

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day

źródło: https://www.gov.pl/web/psse-jaroslaw/31-maja-2021r-swiatowy-dzien-bez-tytoniu

Więcej...

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa Podlaskiego

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”.

Więcej informacji: https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Więcej...