Światowy Dzień Fizjoterapii

W dniu 8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii.

 

Został on ustanowiony w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjoterapii, zrzeszającą fizjoterapeutów z 111 krajów.

Światowy Dzień Fizjoterapii ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką spełnia fizjoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu  i chorób wewnętrznych.

 

                     Z  tej okazji składam gorące życzenia wszystkim fizjoterapeutom Ośrodka Rehabilitacji  w Suwałkach, dobrego kontaktu z Pacjentem, o którego dobro przede wszystkim dbamy, satysfakcji z pracy zawodowej, by jej efekty przynosiły Naszym podopiecznym ulgę i pomoc, a Was motywowały do dalszego rozwoju.

 

                                                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                                                                          Irena Łukaszuk

Więcej...

#gaszynchallenge w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach dziękuje za nominacę i przyłącza się do akcji #gaszynChallenge pompujemy dla Hani, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni – SMA 1;

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji:

  1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,
  2. Przedszkole nr 2 w Suwałkach,
  3. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zbiórce  : https://www.siepomaga.pl/hania

 

Więcej...

Wsparcie finansowe dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

W ostatnim okresie otrzymujemy od Państwa wiele wiadomości dotyczących chęci wsparcia naszego Ośrodka w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem
SARS-COV 2, za co wyrażamy ogromną wdzięczność. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tak trudnych chwilach.

W związku z zapytaniami dotyczącymi darowizn pieniężnych informujemy, że można ich dokonywać bezpośrednio na konto SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach : 78124052111111001099279238, z dopiskiem „COVID-19”. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt email (or@spzozor.pl) lub telefoniczny (87 563 28 89).

Więcej...

UWAGA PETENCI

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prośby o udostępnienie ksero dokumentacji medycznej przyjmowane będą  drogą elektroniczną na adres e-mail: or@spzozor.pl lub telefonicznie (87) 563 28 89,

w godzinach od 9 do 14.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin odbioru kserokopii dokumentacji medycznej zostanie ustalony w wyżej wymieniony sposób.

Więcej...

Dzień Kobiet

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzy Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 

Więcej...

Informacja o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach

Z dniem 21 września 2019 roku wyznaczony został na Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach - Pan Janusz Wiszniewski.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres poczty elektronicznej:  iod@spzozor.pl  i telefon 502 018 672

Więcej...

UROCZYSTE OTWARCIE PAWILONU II SP ZOZ OŚRODKA REHABILITACJI W SUWAŁKACH

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanego Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Cezary Cieślukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Łukasz Kurzyna-  Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk , Pan Zdzisław Przełomiec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Pani Hanna Lewczuk – Prokurator Okręgowa w Suwałkach, Pan Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Pan Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, członek Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, Michał Mostowski – Wykonawca - współwłaściel firmy „IZOTERM” s.c. Usługi Instalacyjne Michał Piotr Mostowski, Lidia Władysława Mostowska.

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach poinformowała zebranych o zakończeniu  inwestycji realizowanej w ramach projektu:

„Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. „

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6 975 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2 856 000,00 zł. środki unijne w wysokości 3 399 215,00.

 W efekcie rozbudowy budynku Pawilonu II uzyskano dodatkową powierzchnię, ok. 1000 m2, przeznaczoną na utworzenie specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych, nowoczesnych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalno- sanitarnych. Pracownie zostały  częściowo doposażone  w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Więcej...