Światowy Dzień Fizjoterapii

W Światowym Dniu Fizjoterapii wszystkim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Wyrażamy Nasz szacunek i podziękowania dla osób gotowych nieustannie ofiarować siebie w służbie ludziom chorym i cierpiącym.

Życzymy wytrwałości i tego, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.

składa
Dyrekcja SPZOZOR w Suwałkach

Światowy Dzień Fizjoterapii przypada 8 września i obchodzony jest od 1996 kiedy to został ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii (WCPT)!

Jego celem jest podkreślenie roli fizjoterapii i fizjoterapeutów w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorób wewnętrznych. Co roku wybierane jest inne hasło przewodnie, które promuje fizjoterapię i związane z nią zagadnienia.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Fizjoterapii jest ból przewlekły. Kwestia ta jest szczególnie bliska fizjoterapeutom, którzy właśnie tym zagadnieniem zajmują się zawodowo. Na całym świecie ból dolnego odcinka kręgosłupa jest przyczyną większej ilości niepełnosprawności, niż jakikolwiek inny problem zdrowotny. Pomimo tak masowego występowania tego zjawiska, wciąż funkcjonuje na jego temat wiele mitów i błędnych przekonań, które nie tylko nie są pomocne w leczeniu pacjentów, ale często to leczenie wręcz uniemożliwiają.

źródło: https://kif.info.pl/dzis-swiatowy-dzien-fizjoterapii/

Więcej...

Światowy dzień zdrowia

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 jest :

 

Our planet, our health - Nasza planeta, nasze zdrowie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-kutno/swiatowy-dzien-zdrowia-2022
Materiały: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022#

Więcej...

Dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach została podpisana umowa dotacji o dofinansowanie zadania pn.  „Zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w  wysokości  15 000 zł.

Umowę z SP ZOZ Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach reprezentowanym przez Panią Dyrektor Irenę Łukaszuk  podpisali Starosta  Suwalski Pan Witold Kowalewski  i Wicestarosta Artur Łuniewski.  Otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego  umożliwi zakup profesjonalnego urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji, niezbędnego do funkcjonowania Zakładu i udzielania świadczeń zdrowotnych  w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego  w  związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii wywołanej zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.

Więcej...

Informujemy, iż SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uruchomił Rehabilitację „po COVID-19”.

Niezbędne dokumenty do przyjęcia to:

 

   Leczenie stacjonarne na oddziale:

 

- Skierowanie do Oddziału Rehabilitacyjnego wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę.

-badania diagnostyczne zlecone przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę:

* badanie RTG/MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

*aktualne badanie morfologia, OB, CRP.

* aktualne EKG

* dokumentacja dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych (potwierdzenie dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego )

 

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 87 563 05 22 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

  Leczenie ambulatoryjne:

 

- Skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę

 

Rejestracja pod numerem telefonu: 87 563 28 82 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zabiegi odbywają się 3 razy w tygodniu do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

Więcej...

31 maja 2021r. Światowy Dzień Bez Tytoniu

Co roku, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Kampania ma na celu szerzenie świadomości na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i jego negatywnego wpływu na zdrowie, a także wykorzystywania przemysłu nikotynowego, który jest skierowany w szczególności do młodzieży. Ma również na celu ograniczenie chorób i zgonów spowodowanych paleniem.

 

Motywem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu na rok 2021 jest

Zobowiązanie się do rzucenia palenia”.

 

 

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19

 

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

Materiały

Informacja medialna - Światowy Dzień Bez Tytoniu 2021

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day

źródło: https://www.gov.pl/web/psse-jaroslaw/31-maja-2021r-swiatowy-dzien-bez-tytoniu

Więcej...