Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0018687801 z dnia 2021-09-21

„Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”

Więcej:

https://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok2021/rozwoj-infrastruktury-zakladu-poprzez-zagospodarowanie-czesci-pozyskanego-terenu-od-strony-pawilonu-ii-sp-zoz-osrodka-rehabilitacji-w-suwalkach-1.html

Wróć