Ogłoszenie nr 500153548-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/ogloszenie-nr-500153548-n-2018-z-dnia-03-07-2018-r.html

Wróć