Przychodnia Specjalistyczna

Telefon 87 563 28 88

Lekarz Kierujący: Elżbieta Lemiesz - specjalista medycyny rodzinnej, neurolog, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej

Pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu:

 • skierowanie na rehabilitację,
 • dokument tożsamości,
 • wyniki dotychczasowego leczenia,
 • zdjęcie RTG,

Do zadań przychodni należy w szczególności:

 • ocena stanu zdrowia kierowanych na leczenie osób,
 • ustalanie programu leczenia rehabilitacyjnego,
 • kontrola procesu leczenia,
 • ustalanie programu optymalnego leczenia p/bólowego ze szczególnym uwzględnieniem akupunktury.
Dział Diagnostyczno-zabiegowy

p.o. Koordynatora DDZ Edyta Sikorska,

Z-ca Koordynatora DDZ Agnieszka Sulżyńska,

Z-ca Koordynatora DDZ Agnieszka Pietrewicz,

Z-ca Koordynatora DDZ Agnieszka Nowicka,

Pacjent powinien mieć ze sobą podczas zabiegów obowiązkowo ręcznik!

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych i domowych:

kinezyterapia:

 • indywidualna praca z pacjentem,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • mobilizacje i manipulacje,
 • wyciągi,

masaż:

 • masaż suchy - częściowy,
 • masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,
 • masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy,
 • masaż mechaniczny.

elektrolecznictwo, w tym m.in.

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy TRAEBERTA,
 • prądy KOTZA,
 • ultradźwięki miejscowe,
 • ultrafonoforeza,

leczenie polem elektromagnetycznym, w tym m.in:

 • diatermia krótkofalowa,
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

światłolecznictwo i ciepłolecznictwo, w tym m.in.:

 • naświetlanie promieniami IR, UV, Solux - miejscowe,
 • laseroterapia- skaner,
 • laseroterapia punktowa,
 • ciepłolecznictwo - okłady parafinowe.

hydroterapia, w tym m.in:

 • kąpiel wirowa kończyn

krioterapia

 • krioterapia miejscowa- pary azotu
Oddział Rehabilitacyjny

Telefon 87 563 28 99

Liczba łóżek: 39

Ordynator/Lekarz Kierujący: Anna Januszka - specjalista rehabilitacji medycznej

Pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu:

 • skierowanie na rehabilitację,
 • dokument tożsamości,
 • wyniki dotychczasowego leczenia,
 • zdjęcie RTG,
 • środki higieny i niezbędne art. osobiste.

Do zadań oddziału należy w szczególności:

całodobowa kompleksowa rehabilitacja i opieka pielęgniarsko-lekarska nad pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem  działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Telefon 87 563 28 99

Liczba łóżek: 26

Ordynator/Lekarz Kierujący: Anna Januszka - specjalista rehabilitacji medycznej

Pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu:

 • skierowanie na rehabilitację,
 • dokument tożsamości,
 • wyniki dotychczasowego leczenia,
 • zdjęcie RTG,
 • środki higieny i niezbędne art. osobiste.

Do zadań oddziału należy w szczególności:

świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Oddział Dzienny Rehabilitacji

Telefon 87 566 22 33 wew. 316

Ilość miejsc: 30

Lekarz Kierujący: Bożena Choromańska- specjalista rehabilitacji medycznej

Pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu:

 • skierowanie na rehabilitację,
 • dokument tożsamości,
 • wyniki dotychczasowego leczenia,
 • zdjęcie RTG,
 • ręcznik.

Do zadań oddziału należy w szczególności:

świadczenie kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych).

Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci

Telefon 87 566 22 33 wew. 341

Ilość miejsc: 18

Lekarz Kierujący: Bożena Choromańska - specjalista rehabilitacji medycznej

Pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu:

 • skierowanie na rehabilitację,
 • wyniki dotychczasowego leczenia,
 • ręcznik.

Do zadań oddziału należy w szczególności:

rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.