Mapka dojazdu
Kliknij na mapkę, aby zobaczyć większą mapę

Dane adresowe:

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
ul. Waryńskiego 22A, 16 400 Suwałki
tel.: 87 566 22 33 | mail: or@spzozor.pl


Wykaz telefonów:

Centrala - 87 566 22 33 | 87 566 22 34

Centrala - 87 565 05 21 | 87 563 05 21

Centrala - 87 563 28 82

Sekretariat - 87 566 22 60 | SOP - 87 563 28 87

Punkt pielęgniarski - 87 563 28 90

SEF - 87 563 28 93 | 87 563 28 94

SIM - 87 563 28 95 | 87 563 28 97

SGT - 87 563 28 98 | PD - 87 563 28 83

Lekarze OR - 87 563 28 99 | 87 563 05 22

Legenda:

SOP: Sekcja Organizacyjno-Prawna,
SEF: Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,
SIM: Sekcja Informacji Medycznej,
SGT: Sekcja Gospodarczo-Techniczna,
PD: Pracownia Diagnostyczna,
OR: Oddział Rehabilitacyjny.