Dzień Dziecka

W SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym w dniu 3 czerwca 2024r świętowaliśmy Dzień Dziecka.
Pani Irena Łukaszuk - Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach wręczyła naszym małym pacjentom z tej okazji upominki ufundowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Więcej...

Mikołajki w Ośrodku Rehabilitacji

Mikołaj odwiedził małych pacjentów Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w środę (6 grudnia), a więc w dniu Mikołajek.
Prezenty, przygotowane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,  wręczył małym pacjentom Dyrektor Departamentu Zdrowia Pan Dominik Maślak.

Więcej...

Obchody Jubileuszu 30-lecia SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Obchody Jubileuszu 30-lecia SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach odbędą się 20.09.2023 w hotelu Loft w Suwałkach.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Konkurs  na  stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

w  załączeniu uchwała nr 353/ 6753/ 2023 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 lipca 2023 r.

uchwała zarządu - konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZOR w Suwałkach

Więcej...

Światowy Dzień bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, że 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Działaniom kampanijnym zainicjowanym przez Światową Organizację Zdrowia w ramach obchodów w 2023 r. przyświeca hasło

„Uprawiaj żywność, nie tytoń”.

Tematyka tegorocznej kampanii informacyjnej nierozerwalnie wiąże się z działaniami ubiegłorocznymi, które skupiały się na ukazaniu negatywnego wpływu uprawy i spożycia tytoniu na funkcjonowanie naszej planety.

Tytoń uprawiany jest w ponad 120 krajach świata. Na potrzeby tych plantacji każdego roku niszczonych jest ok. 3,5 miliona hektarów ziemi, które mogłyby zostać wykorzystane do uprawy roślin służących wyżywieniu ludności, zużywane są zasoby wody pitnej oraz niszczona różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Trzech największych producentów liści tytoniu (Chiny, Indie i Brazylia) odpowiada za ponad 55% światowej produkcji. W ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe korporacje tytoniowe obniżyły koszty produkcji, przenosząc uprawy tytoniu z krajów o wysokich dochodach do krajów o niskich dochodach, gdzie obecnie ma miejsce około 90% upraw tytoniu. W krajach tych krótkoterminowe korzyści finansowe z uprawy są niwelowane przez długoterminowe konsekwencje: brak bezpieczeństwa żywnościowego, choroby i ubóstwo wśród robotników rolnych oraz rozległe szkody środowiskowe . Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego (o bezpieczeństwie żywnościowym mówimy wtedy, gdy w kraju nie brakuje żywności dobrej jakości i jest ona dostępna dla każdego - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bezpieczenstwo-zywnosciowe). Wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności, dlatego celem prowadzonej przez WHO kampanii informacyjnej jest m.in.:

­          mobilizowanie rządów do zaprzestania dopłat do uprawy tytoniu i wykorzystania oszczędności na programy zastępowania upraw, które służą poprawie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia ludności,

­          podnoszenie świadomości w społecznościach uprawiających tytoń na temat korzyści płynących z odejścia od uprawy tytoniu na rzecz rolnictwa zrównoważonego,

­          wspieranie wysiłków na rzecz zwalczania pustynnienia i degradacji środowiska poprzez ograniczenie upraw tytoniu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2023

Więcej...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Panowie Pielęgniarze. W dniu Waszego święta składamy serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie oraz poświęcenie w pracy dla dobra pacjentów. Wasza praca na rzecz drugiego człowieka zasługuje na szczególny szacunek i wyrazy uznania.

Życzymy Wam wielu sił i zdrowia do dalszej realizacji wszystkich zawodowych obowiązków, wymagających zawsze poświecenia się na rzecz drugiego człowieka oraz pomyślności w życiu osobistym.

Święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione został przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Data wybrana została nieprzypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale, prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Źródło: https://powiat.tarnogorski.pl/2023/05/12/miedzynarodowy-dzien-pielegniarek-i-poloznych-3/

Więcej...

Światowy dzień zdrowia

Plakat Światowy Dzień Zdrowia. Kolorowa postać trzymająca na swojej dłoni szkice ludzi.

Światowy Dzień Zdrowia 2023

7 kwietnia

„Zdrowie dla wszystkich”

 

W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły Światową Organizację Zdrowia, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć bezbronnym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia.

7 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia będzie obchodzić 75. rocznicę swojego istnienia. Rocznica ta jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy osiągnięte w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Zdrowie dla wszystkich

Przez dziesięciolecia WHO zajmowała się kluczowymi wyzwaniami swojej misji: przewodziła wysiłkom na rzecz poprawy warunków społecznych, aby ludzie rodzili się, wzrastali, pracowali, żyli i starzeli się w dobrym zdrowiu. WHO odgrywa również kluczową rolę w globalnej promocji integracji płci i niepełnosprawności.

Cel jakim jest osiągnięcie zdrowia dla wszystkich, pozostaje dziś tak samo ważny jak 75 lat temu.

Łagodzenie śmiertelnych chorób

Jedną z kluczowych misji WHO jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji. W wyniku bezprecedensowego globalnego partnerstwa ospa prawdziwa została wyeliminowana, a rozprzestrzenianie się polio zostało zredukowane do 99,9%.

Ochrona ludzi przed pandemiami

WHO każdego dnia wykrywa tysiące sygnałów alarmowych dotyczących zdrowia i działa na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i skutkami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii wszystkich poważnych zagrożeń zdrowotnych: od cholery i eboli po ptasią grypę (H5N1), SARS i pandemię COVID-19.

Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju

WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjacjach dotyczących usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Od lat 80. WHO realizuje projekty „Zdrowie jako pomost do pokoju” w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej, prowadząc interwencje humanitarne w miejscach konfliktów. Personel WHO nadal wykonuje niebezpieczne obowiązki w strefach konfliktów od Iraku po Libię i od Sudanu po Ukrainę.

Kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia

WHO jest światowym autorytetem w zakresie wydawania zasad i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi. W 1981 roku państwa członkowskie WHO przyjęły Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, który do 2020 roku został wdrożony w 136 krajach, promując karmienie piersią milionów dzieci.

Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia

WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Organizacja ustanowiła swój Rozszerzony Program Szczepień w 1974 roku, aby wspierać wprowadzanie szczepionek dziecięcych na całym świecie, ukierunkowanych na wiele chorób jednocześnie, nie pozostawiając nikogo w tyle. Mamy teraz szczepionki, które chronią nas przed ponad 20 chorobami zagrażającymi życiu, pomagając ludziom w każdym wieku żyć dłużej i zdrowiej.

Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem

Zmiana klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość.

WHO wspiera kraje w opracowywaniu kompleksowych planów działania w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zmian klimatycznych, budowaniu bardziej odpornych, bezemisyjnych i zrównoważonych systemów i obiektów opieki zdrowotnej

 

Osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego były możliwe dzięki niestrudzonym wysiłkom pokoleń pracowników służby zdrowia na całym świecie. WHO promuje pracę pracowników służby zdrowia, którzy dokonali wszystkich tych przełomowych wydarzeń w dziedzinie zdrowia, od wyeliminowania ospy po dramatyczny postęp w leczeniu HIV.

 Zródło: https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice/swiatowy-dzien-zdrowia-2023-zdrowie-dla-wszystkich

Więcej...

Światowy Dzień Fizjoterapii

W Światowym Dniu Fizjoterapii wszystkim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Wyrażamy Nasz szacunek i podziękowania dla osób gotowych nieustannie ofiarować siebie w służbie ludziom chorym i cierpiącym.

Życzymy wytrwałości i tego, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.

składa
Dyrekcja SPZOZOR w Suwałkach

Światowy Dzień Fizjoterapii przypada 8 września i obchodzony jest od 1996 kiedy to został ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii (WCPT)!

Jego celem jest podkreślenie roli fizjoterapii i fizjoterapeutów w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorób wewnętrznych. Co roku wybierane jest inne hasło przewodnie, które promuje fizjoterapię i związane z nią zagadnienia.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Fizjoterapii jest ból przewlekły. Kwestia ta jest szczególnie bliska fizjoterapeutom, którzy właśnie tym zagadnieniem zajmują się zawodowo. Na całym świecie ból dolnego odcinka kręgosłupa jest przyczyną większej ilości niepełnosprawności, niż jakikolwiek inny problem zdrowotny. Pomimo tak masowego występowania tego zjawiska, wciąż funkcjonuje na jego temat wiele mitów i błędnych przekonań, które nie tylko nie są pomocne w leczeniu pacjentów, ale często to leczenie wręcz uniemożliwiają.

źródło: https://kif.info.pl/dzis-swiatowy-dzien-fizjoterapii/

Więcej...