Rejestracja do Pracowni Diagnostycznej

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowaniena zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgiiogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista dziecięcy).

Dane osobowe pacjenta

Dane jednostki kierującej pacjenta

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 

Wyjaśnienie:

* - pole wymagane.

Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza, skontaktujemy się niezwłocznie i potwierdzimy rezerwację terminu.

Uwaga

W przypadku rezygnacji z planowanego świadczenia zwracamy się z prośbą o ponowne wysłanie wiadomości z naszej strony www z podaną poniżej treścią zamieszczoną w uwagach: "Rezygnuję ze świadczenia"