ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Numer sprawy: SGT.3331-3/2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-numer-sprawy-sgt3331-32018.html

Wróć