ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr sprawy SGT.3331-2a/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGT.3331-2a/18. Nazwa zadania: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-nr-sprawy-sgt3331-2a18.html

 

Wróć