Uroczyste otwarcie rozbudowanego Pawilonu II SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

 Mam zaszczyt poinformować o uroczystym otwarciu rozbudowanego Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A w dniu 9 października 2019 r o godzinie 12.30

Inwestycja realizowana była w ramach projektu:

„Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. „

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6 975 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2 856 000,00 zł. środki unijne w wysokości 3 399 215,00.

 W efekcie rozbudowy budynku Pawilonu II uzyskano dodatkową powierzchnię, ok. 1000 m2, przeznaczoną na utworzenie specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych, nowoczesnych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalno- sanitarnych. Pracownie zostały  częściowo doposażone  w specjalistyczny sprzęt medyczny.

                                                                                                                                                                                                    Irena Łukaszuk

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                                                       SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji

                                                                                                                                                                                                  w  Suwałkach

                                  

Wróć