UROCZYSTE OTWARCIE PAWILONU II SP ZOZ OŚRODKA REHABILITACJI W SUWAŁKACH

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanego Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Cezary Cieślukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Łukasz Kurzyna-  Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk , Pan Zdzisław Przełomiec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Pani Hanna Lewczuk – Prokurator Okręgowa w Suwałkach, Pan Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Pan Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, członek Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, Michał Mostowski – Wykonawca - współwłaściel firmy „IZOTERM” s.c. Usługi Instalacyjne Michał Piotr Mostowski, Lidia Władysława Mostowska.

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach poinformowała zebranych o zakończeniu  inwestycji realizowanej w ramach projektu:

„Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. „

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6 975 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2 856 000,00 zł. środki unijne w wysokości 3 399 215,00.

 W efekcie rozbudowy budynku Pawilonu II uzyskano dodatkową powierzchnię, ok. 1000 m2, przeznaczoną na utworzenie specjalistycznych pracowni fizjoterapeutycznych, nowoczesnych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalno- sanitarnych. Pracownie zostały  częściowo doposażone  w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Wróć