RPOWP 2010

RPOW 2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

„Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

( ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki), tel. 087 566 22 60,fax 087 566 22 60

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach obecnie realizuje projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.06.02.00-20-007/09 pn.„Przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont obiektu w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości świadczonych usług. Realizacja projektu pozwoli m.in.: zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów do leczenia ambulatoryjnego w ramach Oddziału Dziennego Rehabilitacji. Projekt  dotyczy również remontu i przebudowy innych pomieszczeń, gdzie udzielane są świadczenia medyczne, zarówno w ramach leczenia ambulatoryjnego, jak i stacjonarnego m.in.: gabinetów lekarskich, zabiegowych, rejestracji pacjentów oraz sal chorych.

Wartość projektu wynosi 1 380 406,45 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wynosi  1 242 365,80 zł.

Wróć