Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wrotapodlasia

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uczestniczy w realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

Projekt ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego.

Aby zrealizować ten cel należy zinformatyzować zakłady opieki zdrowotnej i udostępnić usługi elektroniczne mieszkańcom województwa podlaskiego. Dlatego też planuje się przerowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.

Wartość budżetu: 61.969.792,68 zł

z czego:

Dofinansowanie ze środków UE - 52.674.323,50 zł

Środki własne partnerów projektu - 9.295.469,19 zł

Udział Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach wynosi:

Budżet Partnera: 1.483.378,59 zł

Środki własne - 222.506,80zł (refundowane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku)

Dofinansowanie ze środków UE - 1.260.871,79 zł

Projekt realizowany jest na podstawie Porozumienia Partnerskiego.

Lider porozumienia:
Województwo Podlaskie

Partnerzy porozumienia:
- Powiat Augustowski
- Powiat Bielski
- Powiat Grajewski
- Powiat Hajnowski
- Powiat Kolneński
- Powiat Moniecki
- Powiat Sejneński
- Powiat Siemiatycki
- Powiat Sokólski
- Powiat Wysokomazowiecki
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St.Deresza w Choroszczy
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach
- Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dzieci i Młodzieży
- Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach
- Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
- SPZOZ - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
- SPZOZ - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
- SPZOZ - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
- SPZOZ w Augustowie
- SPZOZ w Bielsku Podlaskim
- SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej
- SPZOZ w Hajnówce
- SPZOZ w Mońkach
- SPZOZ w Sejnach
- SPZOZ w Siemiatyczach
- SPZOZ w Sokółce
- Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie
- Szpital Ogólny w Kolnie
- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
- Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
- Szpital Wojewódzki im. S. K. Wyszyńskiego
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ - w Łomży
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach
- Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Wróć