Informujemy, iż SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uruchomił Rehabilitację „po COVID-19”.

Niezbędne dokumenty do przyjęcia to:

 

   Leczenie stacjonarne na oddziale:

 

- Skierowanie do Oddziału Rehabilitacyjnego wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę.

-badania diagnostyczne zlecone przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę:

* badanie RTG/MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

*aktualne badanie morfologia, OB, CRP.

* aktualne EKG

* dokumentacja dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych (potwierdzenie dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego )

 

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 87 563 05 22 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

  Leczenie ambulatoryjne:

 

- Skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego bądź innego specjalistę

 

Rejestracja pod numerem telefonu: 87 563 28 82 lub 87 566 22 33

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zabiegi odbywają się 3 razy w tygodniu do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

Wróć