Informacja o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach

Z dniem 21 września 2019 roku wyznaczony został na Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach - Pan Janusz Wiszniewski.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres poczty elektronicznej:  iod@spzozor.pl  i telefon 502 018 672

Wróć