INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT SGT.3331-3/2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SGT.3331-3/2018. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Więcej:

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/2018/informacja-o-tresci-zlozonych-ofert-1.html

Wróć