Dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach została podpisana umowa dotacji o dofinansowanie zadania pn.  „Zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w  wysokości  15 000 zł.

Umowę z SP ZOZ Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach reprezentowanym przez Panią Dyrektor Irenę Łukaszuk  podpisali Starosta  Suwalski Pan Witold Kowalewski  i Wicestarosta Artur Łuniewski.  Otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Suwalskiego  umożliwi zakup profesjonalnego urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji, niezbędnego do funkcjonowania Zakładu i udzielania świadczeń zdrowotnych  w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego  w  związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii wywołanej zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.

Wróć