Start - powitanie

Witamy na stronie SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Prowadzimy kompleksową rehabilitację leczniczą. Celem podejmowanych działań jest przywrócenie leczonym pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej umożliwiającej powrót do życia społecznego. Cel ten osiągamy dzięki posiadanej przez Zakład bazie lokalowej i sprzętowej oraz wykwalifikowanej kadrze medycznej.

Leczenie obejmuje rehabilitację ambulatoryjną – świadczenia udzielane w Poradni Specjalistycznej, pracowniach kinezyterapii i fizjoterapii, masażu i diagnostyki zabiegowej, Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci i stacjonarną na Oddziałach: Rehabilitacyjnym oraz Rehabilitacji Neurologicznej.