Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach zrealizował w miesiącu grudniu 2018 roku zadanie pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki” dofinasowane z  dotacji celowej z budżetu państwa  na ogólną kwotę 453 565,00 zł.

W ramach podpisanej umowy Nr ZD.VII.47/18 dnia 4 grudnia  2018 r. na realizację powyższego zadania Ośrodek Rehabilitacji otrzymał 362 852,00 zł dofinansowania przeznaczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj.:

  • aparatu USG do wykonywania badań ze szczególnym uwzględnieniem ścięgien i nerwów szt. 1
  • aparatu EMG sprzęt do badań przewodnictwa nerwów i mięśni szt. 1
  • rotorów przyłóżkowych do ćwiczeń kończyn dolnych  (ćw. wspomagane elektr.) szt. 2
  • rotorów przyłóżkowych do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych (ćw. wspomagane elektr.) szt.2
  • bieżni rehabilitacyjnej (neurorehabilitacja - nauka chodu) do nauki i doskonalenia czynności lokomocji szt. 1
  • urządzenia do wspomagania ruchów czynnych kończyn górnych i dolnych szt. 1
  • stółu do terapii  manualnych ( do metod neurologicznych, regulowany elektrycznie) szt. 1
  • łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem, z ramą wyciągową do rehabilitacji, (10 kpl.)

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury medycznej do diagnostyki pozwoli na utworzenie nowych stanowisk, zwiększy ilość wykonywanych procedur rehabilitacyjnych, diagnostycznych realizowanych na oddziałach stacjonarnych, oddziałach dziennych oraz w poradniach SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Wróć