Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Tytuł: Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

Cele projektu: Poprawa dostępności, jakości usług społecznych w obszarze chorób  z zakresu układu kostno-stawowo- mięśniowego, w tym w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, mające na celu zmniejszenie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa/pacjentów.

 

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę infrastruktury oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przyczyni się do rozwoju kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Powstaną nowoczesne pracownie zabiegowe wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny m.in. gabinety kinezyterapeutyczne, masażu, hydroterapii, gabinet neurofizjologii.

 

Wartość projektu: 5 883 199,29 zł

Dofinansowanie EFRR: 3 399 999,96 zł

Dotacja celowa Zarządu Województwa Podlaskiego w roku 2018: 570 548,49 zł

Wróć