Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 10 lipca 2018r.  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach Pani Irena Łukaszuk podpisała umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rozbudowę Zakładu i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wartość inwestycji wynosić będzie 5,9 mln zł, kwota dotacji Unijnej to 3,4 mln zł.

Projekt zakłada rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury placówki oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, co przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych.

 

Wróć